مرکب همسرداری مشاهده حساسیت مردان زندگی

مرکب: همسرداری مشاهده حساسیت مردان زندگی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تولید سلول‌های خورشیدی براق و انعطاف‌پذیر در دانشگاه ام‌.آی‌.تی

دانشمندان دانشگاه ام‌آی‌تی سلول‌های خورشیدی تولید کرده‌اند که نه‌ تنها غیرقابل رویت‌اند بلکه انعطاف‌پذیر نیز هستند.

تولید سلول‌های خورشیدی براق و انعطاف‌پذیر در دانشگاه ام‌.آی‌.تی

تولید سلول های خورشیدی براق و انعطاف پذیر در دانشگاه ام .آی .تی

عبارات مهم : تبدیل

دانشمندان دانشگاه ام آی تی سلول های خورشیدی تولید کرده اند که نه تنها غیرقابل رویت اند بلکه انعطاف پذیر نیز هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از گیزمگ، انعطاف پذیری این سلول ها به این خاطر است که الکترودهایشان از گرافن ساخته شده است اند.

تولید سلول‌های خورشیدی براق و انعطاف‌پذیر در دانشگاه ام‌.آی‌.تی

گرافن رسانای عالی جریان برق است و در ورقه های با ضخامت یک اتم، عملا غیرقابل رویت است و این امر امکان ساخت ابزارهای نازک تر را می دهد. با این حال، تولید سلول های خورشیدی براق با استفاده از گرافن پرسشها خاص خود را دارد؛ این پرسشها عبارتند از چسباندن دو الکترود به یکدیگر و همچنین به زیرلایه(که لایه های گرافن روی آن قرار می گیرند) و اطمینان از این عنوان که الکترونها فقط از یکی از لایه های گرافن جریان پیدا می کنند.

استفاده از حرارت یا چسب جهت متصل کردن لایه گرافنی زیرین به زیرلایه ممکن است به گرافن آسیب زده و رسانایی آن را کم کردن دهد؛ بنابراین تیم علمی دانشگاه ام .آی .تی به جای اعمال کردن چسب بین گرافن و زیرلایه، لایه نازکی از اتیلن-وینیل استات(EVA) را بر روی لایه فوقانی افشانه کرد و به جای چسب، لایه ها را مانند نوار به یکدیگر چسباند. این فرآیند نه تنها لایه ها را به یکدیگر متصل کرد، بلکه مسئله چسباندن لایه زیرین به زیرلایه را نیز حل کرد.

دانشمندان دانشگاه ام‌آی‌تی سلول‌های خورشیدی تولید کرده‌اند که نه‌ تنها غیرقابل رویت‌اند بلکه انعطاف‌پذیر نیز هستند.

تیم علمی سپس سلول های خورشیدی الکترود گرافن تازه را با سلول های خورشیدی دیگری مقایسه کرد که از مواد استانداردی مانند آلومینیوم و اکسید ایندیوم قلع(ITO) و روی شیشه سخت و زیرلایه های انعطاف پذیر ساخته می شوند.

نتایج نشان داد “بازده تبدیل انرژی” (PCE) سلول های خورشیدی گرافن کمتر از بازده تبدیل انرژی پنل های خورشیدی معمولی بود ولی در مقایسه با سلول های خورشیدی براق قبلی، بسیار زیاد بود. همان طور که انتظار می رفت، این کارآیی ناشی از براق بودن و انعطاف پذیر بودن سلول های خورشیدی گرافن است.

محققان در گام بعدی به دنبال ارائه شیوه هایی جهت مقیاس بندی این سیستم جهت پوشاندن پنجره ها و دیوارها هستند.

تولید سلول‌های خورشیدی براق و انعطاف‌پذیر در دانشگاه ام‌.آی‌.تی

جزئیات این دستاورد علمی در مجله Advanced Energy Materials منتشر شد.

واژه های کلیدی: تبدیل | دانشگاه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz