مرکب همسرداری مشاهده حساسیت مردان زندگی

مرکب: همسرداری مشاهده حساسیت مردان زندگی

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط چشم با بیماری های قلبی و عروقی

نتیجه یک تحقیق تازه نشان می دهد که با معاینه چشم نوجوانان می توان از خطر ابتلای آنها به بیماری های قلبی و عروقی در آینده باخبر شد.  

ارتباط چشم با بیماری های قلبی و عروقی

ارتباط چشم با بیماری های قلبی و عروقی

عبارات مهم : زندگی

نتیجه یک تحقیق تازه نشان می دهد که با معاینه چشم نوجوانان می توان از خطر ابتلای آنها به بیماری های قلبی و عروقی در آینده باخبر شد.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، پروفسور ‘بامینی گوپیناث’ از مرکز پزشکی موسسه ‘وست مد’ (Westmead) در استرالیا و نویسنده ارشد این تحقیق گفت: اوضاع سلامتی و ایجاد بعضی تغییرات ساختاری در شبکیه با زیاد کردن خطر مبتلا شدن به بیماری قلبی عروقی در آینده ارتباط دارند.

این مطالعه نشان داد، نوجوانانی که امتیازهای ضعیف تری از لحاظ اجتماعی و روانی در زمینه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی داشتند از تغییرات ساختاری در رگ های خونی شبکیه خود برخوردار بودند که می تواند با زیاد کردن خطر مبتلا شدن به بیماری قلبی و عروقی در آینده ارتباط داشته باشد.

ارتباط چشم با بیماری های قلبی و عروقی

محققان در این مطالعه با بررسی هزار و 600 دانش آموز 11 تا 19 ساله در فاصله زمانی میان سال های 2009 و 2011 متوجه شدند که نوجوانان به خاص نوجوانان پسر که کیفت زندگی آنها در ارتباط با سلامتی ضعیف بود، سرخرگ های خونی شبکیه آنها به طور قابل توجهی گشاد تر و سیاهرگ آنها باریک تراز افرادی است که کیفیت زندگی بهتری دارند.

محققان گفتند: نتیجه های مطالعه ما و سایر مطالعات در طول سال ها نشان می دهد که تغییرات ظریف در رگ های خونی می تواند شاخص امیدوارکننده ای جهت تشخیص بیماری های قلبی و عروقی در سال های آینده باشند.

نتیجه یک تحقیق تازه نشان می دهد که با معاینه چشم نوجوانان می توان از خطر ابتلای آنها به بیماری های قلبی و عروقی در آینده باخبر شد.  

مطالعات قبلی نیز نشان داده اند که میان رگ های خونی باریک شبکیه و مبتلا شدن به افسردگی و اضطراب ارتباط وجود دارد.

محققان گفتند: یافته های مطالعه ما نشان می دهد که می توان در آینده از ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت جهت تقویت ارزیابی های موجود در ارتباط با سلامت قلب و عروقی نوجوانان استفاده کرد.

واژه های کلیدی: زندگی | ارتباط | بیماری | سلامتی | مطالعه | نوجوانان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz